Usługi
Sieci zewnętrzne i przełącza oraz deszczówka

Usługi

Sieci zewnętrzne i przełącza oraz deszczówka

Specjaliści

Od projektów sieci i przyłączy

Biuro projektowe Sanigator posiada szerokie doświadczenie w projektowaniu sieci, zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz przyłączy.

wodociągowych (w tym sieci pożarowe)
kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej)
kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej)
cieplnych
gazowych

Usługi

Deszczówka

Ze względu na szerokie doświadczenie naszego zespołu, oferujemy wsparcie w kwestii nowoczesnych systemów odwodnienia terenu projektowanych obiektów.
Łączymy coraz bardziej restrykcyjne wymagania zagospodarowania wód opadowych na terenie inwestycji wymaganych przez władze i podmioty miejskie, z nowoczesnymi systemami zagospodarowania wód opadowych (małej retencji, ogrodów deszczowych, dachów zielonych, zastosowań wody szarej, rozsączania wód opadowych do gruntu – skrzynki, podlewania terenów zielonych), w celu znalezienia optymalnego dla Inwestora rozwiązania.
Otrzymałeś warunki techniczne na odprowadzanie wód opadowych, które nakazują zatrzymanie większości deszczówki na Twoim terenie?
Jesteśmy wstanie pomóc Ci w znalezieniu optymalnych rozwiązań systemów, które spełnią te wymagania.
Potrafimy działać z powodzeniem na terenie całego kraju (z takimi podmiotami jak Gdańskie Wody, MPWIK Wrocław, Aquanet Retencja).

Masz pytania?

Nasz zespół jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania

Wsparcie

W zakresie projektowania

zbiorników retencyjnych na wody deszczowe - naziemne, podziemne, zbiorniki rurowe
systemów zarządzania i gospodarowania wodami opadowymi (rozsączanie, retencja powierzchniowa - tzw. mała retencja, podlewanie zieleni)
systemy wody szarej
systemów podczyszczania wód opadowych
zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne, przemysłowe, itp.
pompowni
zestawów do podnoszenia ciśnienia (hydroforowych)
komór zaworowych, wodomierzowych, inspekcyjnych